Implementación de normativa. BRITISH STANDARD BS 8110-1:1997

Structural use of concrete. Part 1: Code of practice for design and construction .

Implementado en:

  • CYPECAD
  • CYPE 3D
  • Muros pantalla
  • Muros en ménsula de hormigón armado
  • Elementos de cimentación